We werken ondertussen al een aantal jaren met SNAPPET. Een manier waarop de kinderen les krijgen.  Rekenen, taal, spelling en woordenschat , dus de methodegebonden lessen, worden verwerkt op de tablet. Ieder kind heeft een eigen tablet waarop de eigen niveaus per vakgebied staan. Het kind leert voortdurend hoe het kan verdiepen in de stof of juist remediering nodig heeft van de leerkracht. We spreken dan van "eigenheid." De leerkracht ziet op een eigen scherm onmiddellijk waar alle kinderen behoefte hebben aan verdieping of zorg om dat direct toe te kunnen passen. Naast de tabletlessen volgen ook altijd schriftelijke lessen om het handschrift in stand te houden. Sinds we met Snappet werken zijn de resultaten van de kinderen aanzienlijk omhoog gegaan.