We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer klaar is voor het nieuwe schooljaar.

De coronamaatregelen van voor de zomervakantie zijn nog steeds van kracht. In de bijlage hebben we de belangrijkste punten nog even op een rij gezet.

Door een update van Parro en ParnasSys kan het zijn dat u opnieuw dient aan te melden voor Parro. Dit bericht zal daarom ook via de mail worden verstuurd en op onze website worden geplaatst.

Tot volgende week!

Bijlage: Coronamaatregelen vanaf 17 augustus 2020

Vriendelijke groet namens het hele team,
Freek Steeman