Eind oktober zijn de eerste thema's van IPC op feestelijke wijze afgesloten. Unit 1/2/3 heeft het thema ''Rupsje Nooitgenoeg'' afgesloten met een bezoek aan Vlindorado in Waarland.

De kinderen in unit 4/5 gaven een spetterend optreden van het lied ''Kom Erbij!'' van Kinderen voor Kinderen. Daarna waren alle gasten welkom in de klas om te zien waaraan tijdens het thema is gewerkt. Dit ging o.a. over het menselijk lichaam, bacterien en gezonde voeding.

De bovenbouwunit sloot af met de piepjestest. Kinderen, ouders en opa's renden fanatiek mee op de muziek. Na afloop konden er zelfgemaakte smoothies gekocht worden waarvan de opbrengst gaat naar het goede doel: GIFT TO GAMBIA.

Alle foto's van de afsluiting en het bezoek aan Vlindorado kunt u vinden op: https://www.facebook.com/basisschool.hetbaken/

Op maandagavond 5 november houden we weer een thema ouderavond. Op deze avond geven we informatie over drie belangrijke pijlers van ons onderwijs. Dit keer staan de volgende onderwerpen centraal: SNAPPET, IPC en FLEXWERK.

We starten de avond om 19.30 uur met de eerste presentatieronde. De tweede ronde start om 20.15 uur. 
U kunt een keuze maken uit twee van de drie onderwerpen. De avond eindigt om 20.45 uur. 

Speciaal voor de ouders met kinderen in groep 8 is Wiringerherlant deze avond ook uitgenodigd. Zij geven van 19.00 uur tot 19.30 uur een korte presentatie. 

Wat kunt u deze avond verwachten?

Snappet:
Als we spreken over Snappet bedoelen we daarmee het tabletonderwijs op onze school. De opdrachten bij de vakken rekenen en taal worden door de kinderen in groep 4 t/m 8 gemaakt op een tablet. Elk kind heeft de beschikking over een eigen tablet. Via het dashbord houdt de leerkracht de vorderingen van de kinderen in de gaten en kan direct te hulp schieten waar dat nodig is. Kinderen die de stof beheersen kunnen op eigen tempo verder werken en kinderen die wat meer hulp nodig hebben krijgen verlengde instructie.
Tijdens de presentatie laten we zien hoe Snappet in de praktijk werkt. 
 
IPC:
Na de zomervakantie zijn we gestart met de invoering van het curriculum van IPC. Via deze aanpak werken we met thema's waarin de vakken aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, tekenen, techniek en handvaardigheid in samenhang worden aangeboden. Deze samenhang zorgt ervoor dat de lesstof beter beklijft bij de kinderen. Daarnaast ervaren de kinderen heel veel plezier bij wat ze doen en leren. De betrokkenheid is enorm groot wat de leerprestaties ten goede komt.
Tijdens deze presentatie nemen we u mee in de visie en werkwijze van IPC.

Flexwerk:
Flexwerk op Het Baken is speciaal opgezet voor kinderen die meer kunnen: de meerkunners en hoogbegaafden. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat deze groep kinderen het aanbod krijgt dat past bij hun capaciteiten. 
Tijdens deze presentatie vertellen we u meer over de aanpak en het aanbod. Ook vertellen we u wanneer kinderen in aanmerking komen om te starten met flexwerk. 

We hopen u allen deze avond te ontmoeten!

Team Het Baken

In de eerste schoolweek zijn we gelijk (en voor het eerst) op Indianen-schoolkamp gegaan met unit 4-5 naar de Snippenwei in het Dijkgatbos. Groepsvorming was daarbij ons belangrijkste doel. De kinderen konden met elkaar lekker vrij spelen en bouwen, knutselen aan de totempalen, kettingen rijgen of zich laten schminken.
Ook waren er tal van Indianenactiviteiten; o.a. een Indianen Olympische Spelen, Indianensporentocht en Totempaal veroveren. De kinderen verdienden na iedere activiteit een symbool/element. Die symbolen/elementen had de totempaal van het kamp nodig om een goede stam te worden en blijven. ’s Avonds werd de dag afgesloten met een kampvuur met liederen voordat we bijna allemaal dapper het bed opzochten.
Met kleine oogjes maar vol verhalen zijn we ’s middags opgehaald!
Kreten van kinderen om nooit te vergeten;
“Wel leuk om met iedereen eens lang te kunnen spelen!” “De hutten maken tegen een boom, zal ik niet vergeten.” “Ik had Indianen walkie talkies bij me en dat was echt heel gaaf op het kampterrein.” “Het vuur was lekker warm!” “Er snurkte iemand echt heel hard..” “Dat met die spelletjes… was heel leuk.”

Het thema van de kinderboekenweek is: "VRIENDSCHAP."

Daarom was de aftrap ook helemaal in dit teken. Alle kinderen mochten in groepjes verschillende activiteiten doen. Van slingers maken van stofpoppetjes tot vriendschapsarmbandjes maken of dansen met elkaar op de muziek met als titel: "Kom erbij."In de komende weken blijven we hier aandacht aan schenken door veel voor te lezen ( de bovenbouwunit zal voorlezen bij de peuterszaal) en gesprekken te voeren over vriendschap. Ook zal het verweven worden in bepaalde lessen. Denk bijvoorbeeld aan een verhaal schrijven met als titel: "drie is te veel......" of  "Een vriend met rimpels."

We werken ondertussen al een aantal jaren met SNAPPET. Een manier waarop de kinderen les krijgen.  Rekenen, taal, spelling en woordenschat , dus de methodegebonden lessen, worden verwerkt op de tablet. Ieder kind heeft een eigen tablet waarop de eigen niveaus per vakgebied staan. Het kind leert voortdurend hoe het kan verdiepen in de stof of juist remediering nodig heeft van de leerkracht. We spreken dan van "eigenheid." De leerkracht ziet op een eigen scherm onmiddellijk waar alle kinderen behoefte hebben aan verdieping of zorg om dat direct toe te kunnen passen. Naast de tabletlessen volgen ook altijd schriftelijke lessen om het handschrift in stand te houden. Sinds we met Snappet werken zijn de resultaten van de kinderen aanzienlijk omhoog gegaan.