Wat een leuk nieuws! Vandaag kregen we te horen dat we de Bank Battle gewonnen hebben!! De klas heeft daarvoor een bokaal gekregen. Ook kreeg iedereen oorkonde en een super leuke sleutelhanger!

Op 6 juni gaat Julia van der Meer uit groep 5 van Het Baken de berg op lopen voor de Alpe d’Huzes. Samen met haar vader, moeder en zus gaat zij zich sterk maken om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Omdat haar twee opa’s, haar oma, haar oom en de vader van haar klasgenootje aan de ziekte kanker zijn overleden werd het tijd voor actie. Daarom werd afgelopen vrijdag 17 mei een sponsorloop gehouden met de hele school. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 deden vol enthousiasme mee. Ruim anderhalve week ervoor hadden de kinderen een sponsorlijst meegekregen waarop zoveel mogelijk sponsoren een mooi bedrag konden doneren. De tussenstand op dit moment is al ruim 2800,00 euro.
De kinderen van groep 1 t/m 5 liepen op de atletiekbaan van A.V. Wieringermeer zoveel mogelijk rondjes onder luid gejuich en aanmoediging van vele ouders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, buren en andere belangstellenden. Dit waren vaak meer rondjes dan ze vooraf hadden gedacht, net als sommige sponsoren. Het weer was ook meer dan fantastisch om te lopen. De zon bleef tijdens het lopen weg maar brak door op het moment dat het eindsignaal gegeven werd. De kinderen uit de bovenbouw van groep 6 t/m 8 liepen om het atletiekveld heen en door het bospad weer terug. Rondjes van zo’n 800 meter wat voor sommige kinderen best een uitdaging was. Ook hier werd door iedereen enthousiast meegelopen en stond er genoeg publiek om aan te moedigen. Na afloop was er voor iedereen nog een flesje water met een stukje fruit gesponsord door DEEN supermarkten. Al met al een groot succes en iedereen ging met een fijn en goed gevoel het weekend in.

 

We werken ondertussen al een aantal jaren met SNAPPET. Een manier waarop de kinderen les krijgen.  Rekenen, taal, spelling en woordenschat , dus de methodegebonden lessen, worden verwerkt op de tablet. Ieder kind heeft een eigen tablet waarop de eigen niveaus per vakgebied staan. Het kind leert voortdurend hoe het kan verdiepen in de stof of juist remediering nodig heeft van de leerkracht. We spreken dan van "eigenheid." De leerkracht ziet op een eigen scherm onmiddellijk waar alle kinderen behoefte hebben aan verdieping of zorg om dat direct toe te kunnen passen. Naast de tabletlessen volgen ook altijd schriftelijke lessen om het handschrift in stand te houden. Sinds we met Snappet werken zijn de resultaten van de kinderen aanzienlijk omhoog gegaan.  

Wat is IPC?

IPC houdt in dat er in de klas gewerkt wordt met thema’s.  De thema’s omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de thema's zich op internationalisering. IPC omvat niet Nederlandse taal en rekenen. Voor deze vakken gebruiken wij reguliere methodes.

 Voorbeelden van thema's zijn Nederland Waterland, Een leven lang fit, Chocolade, .

Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in thema’s leren kinderen verbanden leggen. De leerdoelen worden duidelijk kenbaar gemaakt waardoor kinderen weten waar ze naar toe werken. Deze doelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht, waarbij volop aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding.

We starten het thema met een pakkende opening en vanaf dat startpunt vervolgen de weg binnen het thema. Op onderstaande foto ziet u een smoothiebar wat past in het thema "Een leven lang fit." Als startpunt zijn de kinderen naar de sportschool geweest om daar een paar uur te fitnessen. Supermarkt Lidl verzorgd vier weken lang het groente en fruit zodat er wekelijks een gezonde smoothie gemaakt en gedronken kan worden.

Flexwerk op Het Baken is speciaal opgezet voor kinderen die meer kunnen: De meerkunners en hoogbegaafden.

 

(Hoog)begaafde kinderen beschikken over in aanleg aanwezig potentieel om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Een (hoog)begaafd kind beschikt over een hoge intelligentie in combinatie met een creatief denkvermogen. De ontwikkeling van talent is een langdurig en dynamisch proces. Zowel persoonlijkheidseigenschappen als de interactie met de omgeving ( school, vrienden, ouders) zijn mede van belang bij de ontwikkeling van aanwezige potentieel.

Het signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong bij kinderen op Het Baken begint op het moment dat een kind wordt aangemeld. Het uitgangspunt hierbij is om een kind met een extra leerbehoefte zo vroeg mogelijk in beeld te hebben. Kinderen gaan zich na zes weken al aanpassen aan de groepsnorm. Onderpresteren is juist bij het jonge kind een gevaar. Het is van belang om het kind gedurende de gehele schoolcarrière te blijven volgen.
Het Baken maakt gebruik van het SIDI 3 protocol. Het SIDI 3 protocol is een gestructureerde signalerings- en diagnose protocol van groep 1 tot en met groep 8, waarin de gehele procedure in stappen wordt weergegeven. Het bevat instrumenten om de ontwikkelingsvoorsprong bij kinderen en de mate van hoog begaafdheid in kaart te brengen.

Wilt u meer weten over dit aanbod voor de kinderen van Het Baken dan bent u welkom om contact met ons op te nemen!