Hoi allemaal!

Leuk dat u onze pagina bekijkt!

Groep 7-8 bestaat dit jaar uit 17 gezellige jongens en meiden, meester Jan en juf Alisa.

Wij vinden het erg belangrijk dat ieder kind in onze groep zich prettig voelt en met plezier naar school komt. Daar besteden we dan ook veel aandacht aan. Naast het voeren van oudergesprekken voeren wij ook kindgesprekken, waarbij elk kind 1 op 1 met de leerkracht in gesprek kan. Met de methode Kanjertraining bespreken we allerlei situaties, zoals hoe je met elkaar om kan gaan, wat voor invloed social media kan hebben, enz. Dit zijn vaak heel mooie, open gesprekken waarin de kinderen echt zichzelf durven zijn, naar elkaar luisteren en begrip tonen.

Aan het begin van het schooljaar gaan we een aantal dagen op kamp, waarbij plezier en het beginnen te vormen van een gezellige, hechte groep centraal staan!

In de bovenbouw komt er heel wat op de kinderen af.
Zo komen bij rekenen de procenten, staartdelingen, de verhoudingstabel, het optellen en aftrekken van breuken en allerlei andere rekenonderdelen aan bod.

Bij taal leren we steeds meer van de zin te ontleden; wat zijn de bijwoorden, het lijdend voorwerp en het meewerkend voorwerp?! Daar gaan we allemaal achter komen.

Bij spelling leren we veel nieuwe spellingcategorieën, zoals het plaatsen van een trema of een tussenstreepje.
Ook zijn we druk bezig met de werkwoordspelling. Want wanneer komt er nou een d en wanneer een t op het eind van een voltooid deelwoord?!

Het werken met IPC doen we drie middagen in de week en daar zijn de kinderen maar wát enthousiast over!
Binnen dit curriculum vallen allerlei vakken  samen, zoals techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, enz., waarbij de activiteiten ervan binnen eenzelfde thema passen.
Elk thema starten we met een pakkende opening, zodat de interesse van de kinderen direct gepakt wordt en de betrokkenheid groot is. Zo zijn we het thema ‘Missie naar Mars’ gestart met een bezoek aan sterrenwacht Orion in Bovenkarspel.

alisa3      alisa 1     alisa2

Als de kinderen klaar zijn met de geplande lessen, waarvan de meeste op het Chromebook worden gemaakt, mogen zij verder werken in het Leerhonk; een bijlokaal waar verschillende bureaus staan die bij een vakgebied horen. Daar staan allerlei gevarieerde opdrachten die zelfstandig of samen gemaakt kunnen worden, zodat de kinderen constant met het leerproces bezig zijn, ook op deze leuke, aantrekkelijke manier!

In onze bovenbouwgroep wordt er ook een aantal belangrijke, voor de kinderen bést spannende toetsmomenten afgenomen.
Zo krijgen de kinderen van groep 7 een theoretisch en praktisch verkeersexamen en krijgen de kinderen van groep 8 de NIO-toets aan het begin en de IEP-toets aan het einde van het schooljaar.
De adviesgesprekken voor de middelbare school worden gevoerd met elk kind uit groep 8, waarbij ook de ouders aanwezig zijn.

In groep 7 en 8 wordt er ook huiswerk meegegeven. Al het opgegeven werk schrijven de kinderen in hun eigen agenda, zodat zij daarin ook hun verantwoordelijkheid voelen.

En dan, als het einde van het schooljaar in zicht is, moeten we de leerlingen van groep 8 bijna loslaten... en hopen we een zo goed mogelijke ‘basis’ meegegeven te hebben bij ons op de basisschool, om daarmee goed voorbereid naar de middelbare school te kunnen gaan.

We gaan er dit schooljaar weer volop voor om er met elkaar een super gezellig, leuk, leerzaam jaar van te maken!