Welkom in groep 3-4

Welkom in onze groep! Wij zijn dit jaar gestart met 15 kinderen: 9 kinderen in groep 3 en 6 kinderen in groep 4. Op maandag en dinsdag staat juf Bernice voor de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Maya voor de groep.

In groep 3 gaan wij dit jaar leren lezen, schrijven en rekenen! Wij oefenen iedere dag met letters. Met de geleerde letters maken we woorden en al snel lezen de kinderen al hele zinnen!  We leren deze woorden natuurlijk ook schrijven. Twee keer in de week schrijven we een les in onze schrijfschriften. Met rekenen leren we in groep 3 de telrij tot en met 100 en rekenen tot en met 20 of verder. Aan bod komen taken als getalbegrip, optellen en aftrekken, geld, tijd en meetkunde.

In groep 4 gaan de kinderen werken met Snappet. Een digitale leeromgeving waarin ieder kind met zijn eigen tablet de vakken rekenen,taal en spelling krijgt aangeboden. Naast het werken via Snappet bieden we ook schrijflessen aan en begrijpend lezen. In groep 4 worden taal, lezen en schrijven meer van elkaar gescheiden als ‘aparte’ vakken. Uw kind bouwt verder aan zijn leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder, waardoor uw kind al leuke verhalen kan lezen.
Ging het in groep 3 nog voornamelijk om het leesproces (het zogeheten technisch lezen), in groep 4 komt er de aandacht bij voor wát je kind leest en het begrijpen van de teksten (begrijpend lezen).

                                              unit 3 4 2     unit 3 4 3       

Verder leren we hoofdletters schrijven en goede zinnen maken. Met rekenen leren we sommen maken tot 100 en oefenen we de telrij tot 1000. Ook worden de tafels geleerd.

In de middag werken we drie keer per week met IPC. Binnen dit curriculum vallen allerlei vakken samen, zoals techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, enz., waarbij de activiteiten ervan binnen eenzelfde thema passen. Gemiddeld duurt een IPC-thema 8 weken. De betrokkenheid van de kinderen in onze groep is groot. Zo zijn we nu met het thema ‘Van top tot teen’ aan het werk. De kinderen hebben voor hun favoriete knuffel/pop een echte kledingoutfit gemaakt en hebben met hun eigen knuffel over de catwalk gelopen om dit te tonen aan de kinderen van groep 1-2. Daarnaast hebben we uitleg gehad over een spinnenwiel. We mochten proberen het wiel te laten spinnen met echte wol.

We willen graag dat alle kinderen zich prettig voelen in de groep en met plezier naar school gaan. Een vertrouwde omgeving en wederzijds respect hebben voor elkaar is daarvoor heel belangrijk. Daarom werken wij met Kanjertraining. In deze lessen leren we hoe we met elkaar horen om te gaan en hoe we elkaar kunnen vertrouwen en helpen.

We hebben zin in dit schooljaar en we gaan er een mooi en leerzaam jaar van maken met elkaar!                                                                                                                                                 

Groetjes van de kinderen en de juffen van groep 3/4!!