Leuk dat je een kijkje komt nemen op onze groepspagina! Wij zijn groep 5/6. In onze groep zitten 26 leuke, lieve, grappige, hardwerkende kinderen samen met juf Noortje. Onderwijsassistent Bert is op maandag en donderdag ook met grote regelmaat in de klas te vinden. En daar blijft het dit jaar niet bij! Op maandag ook Yannick in de klas en op donderdag en vrijdag is Karen bij ons in de klas. Zij zijn eerstejaars student van de Ipabo.

O ja, we mogen onze klassenvissen Blub en Gup niet vergeten.

In het begin van het schooljaar zijn we twee dagen met elkaar op kamp geweest. Dit is belangrijk voor de groepsvorming. We hebben gespeeld en plezier gemaakt, kortom elkaar leren kennen.

kamp      fotospeurtocht

We starten elke dag met (stil)lezen. Iedereen heeft een boekenlijst waaruit je zelf kunt kiezen welk boek je eerst wilt lezen. De kinderen schrijven nog geen boekverslagen, wel leuk om dat dit jaar te gaan oefenen. Best spannend maar ook leuk om te doen. Zelf kunnen de kinderen immers het best vertellen welk boek ze mooi en spannend, leuk en grappig vinden en dus waarom een ander kind dat ook kan lezen.

Donderdagochtend lezen we samen hardop met andere klasgenootjes, ouders, familie of bekenden.

Op vrijdag hebben we stripboeken/tijdschriften dag met lezen. De kinderen zijn dan toch actief op een andere manier leeskilometers aan het maken.

De rest van de ochtend hebben we meestal rekenen, taal of spelling, begrijpend lezen.

Ook oefenen we bijna elke dag met het automatiseren van optel/aftreksommen en tafels/deelsommen. Na de kleine pauze hebben we een 10-woordendictee.

De kinderen hebben allemaal een blauwe map, daarin zit gepersonaliseerd werk waaraan de kinderen zelfstandig kunnen werken als ze klaar zijn met de lessen. 1x per week is er ruimte om extra aan deze map te werken, zodat iedereen aan deze extra oefen -of verrijkingsstof toekomt.

mappenwerk

Op maandagmiddag hebben de kinderen gymles van juf Bernice of juf Alisa.

’s Middags starten we met (stil)lezen en zijn we verder zijn we veel bezig met IPC. Daarmee werken we aan allerlei kennis en vaardigheden om de wereld om ons heen te ontdekken. Dit binnen allerlei vakgebieden van geschiedenis, techniek, kunst en natuur, aansluitend bij een internationaal thema bijvoorbeeld dinosaurussen, regenwouden of jong en oud. De ouders, familie of bekende zijn altijd bij een afsluiting uitgenodigd om het geleerde met ons mee te vieren.

ipc

Op vrijdag leren we tijdens de kanjerlessen hoe we in de klas op positieve wijze omgaan met elkaar. Voor de groepsvorming is het belangrijk dat we elkaar kunnen vertrouwen. Hiervoor doen we verschillende oefeningen en hebben we gesprekken met elkaar. 

kanjer motor en benzine

Muziek, verkeer of schrijven staat dan ook ’s middags op het programma.

Tussen de lessen door proberen we tussendoortjes/Energizer te doen, even bewegen en gedachten even op wat anders waarna we weer een rustig onze taken kunnen volbrengen.
energizes     techniek

Als u nieuwsgierig bent naar wat er allemaal in onze groep gebeurt, kunt u ons via deze website of facebook volgen! Natuurlijk bent u altijd van harte welkom om een keer langs te komen. Van 8.15 tot 8.30 uur is de inloop of na 14.00 uur. De kinderen kunnen u ook veel vertellen.