Wat doet de MR?

Algemeen:

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. In de wet is geregeld dat een bestuur slechts bepaalde zaken mag uitvoeren na instemming van de MR. Ook heeft de MR in bepaalde zaken adviesrecht. In dat geval kan de directeur het advies volgen of naast zich neerleggen.

  • We hebben bijvoorbeeld instemmingsrecht over de inhoud van de schoolgids en het vaststellen van de ouderbijdrage.
  • We hebben adviesrecht over bijvoorbeeld het vakantierooster

Wat kan de MR betekenen voor ouders?

Als je bijvoorbeeld merkt dat zaken anders gaan dan zoals ze in de schoolgids staan beschreven, kun je hierover contact opnemen met de MR. Dit kan persoonlijk of via de mail. Na een persoonlijk gesprek zullen wij u even vragen om uw vraag of opmerking op de mail te zetten om verwarring te voorkomen. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling.

Waar kunt u bij MR niet voor terecht?

Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind. Uiteraard blijven de MR leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft.

Samenstelling MR 2018/2019:

Namens de ouders (oudergeleding): Sylvia Vijn (notulist), Rinske Esselink (voorzitter)

Namens het team (personeelsgeleding): Freek Steeman (adviserend lid), Noortje Cals, Maya Rievers


Documenten:

 

Huishoudelijk Reglement