In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk, er is dan sprake van ‘gewichtige omstandigheden buiten de wil van de ouders om: of ‘er zijn bijzondere omstandigheden’. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels- en richtlijnen staan hieronder beschreven

Wilt u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties doen? Dan moet dit ten minste aan de volgenvoorwaarden voldoen:

  • Het gaat om een gezinsvakantie.
  • De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties vanwege het beroep van u
    of uw partner.
  • Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.

Onderstaande situaties zijn geen reden om extra verlof toe te kennen:

  • Familiebezoek in het buitenland.
  • Vakantie in een goedkope periode of i.v.m. speciale aanbiedingen
  • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
  • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale vakanties op vakantie te gaan.
  • Eerder vertrek i.v.m. afstand of verkeersdrukte.

Voor officiële dagen zoals een bruiloft, een begrafenis, een jubileum kunt u wel op school terecht. Onder echt officieel verstaan wij bijvoorbeeld: een trouwerij of begrafenis van een familielid, 25-jarig huwelijk in de familie, 40 jaar bij het werk van een familielid enz.
Standaard staat daar één dag voor en niet een weekendje weg.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de volgende website:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-deschoolvakanties-
mee-op-vakantie-nemen.html