We zijn blij dat we vanaf 8 juni alle kinderen weer op school mogen verwelkomen. Tot die tijd werken we met halve groepen in combinatie met (t)huiswerk. Het is nu nog even wachten op de nieuwe richtlijnen die vanaf 8 juni gaan gelden. 

Vanaf maandag 11 mei gaan de scholen weer open en geven we hele dagen les aan halve groepen. Alle ouders/verzorgers zijn hier op vrijdag 24 april over geinformeerd. 
Op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan wordt er gewerkt aan thuisonderwijs. 

Nu is het eerst tijd om te genieten van een welverdiende meivakantie en even te ontspannen!

De scholen zullen vooralsnog gesloten blijven t/m de meivakantie. Voor onze school betekent dit een sluiting t/m 10 mei. Tot de meivakantie zullen we onze kinderen (t)huiswerk bieden en dit vanaf afstand begeleiden. 

We wensen iedereen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd!

Vanwege overbelasting op de Parro app kunnen we als school alleen via onze website communiceren.

Vanavond is duidelijk geworden dat alle scholen in Nederland tot 6 april gesloten blijven. Wij vragen u uw kind alleen naar school te brengen als u beide of als eenoudergezin werkzaam bent in één van de vitale processen en u geen opvang kan organiseren. De lijst van beroepsgroepen is hier te vinden.

Wij willen de groepjes kinderen die wij opvangen graag zo klein mogelijk houden, passend bij de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Veiligheid en gezondheid voor de kinderen, hun ouders en onze medewerkers staan voorop.

We realiseren ons dat de impact van deze maatregel erg groot kan zijn voor u, maar rekenen op uw begrip.

Zodra Parro weer goed functioneert zullen we de brief van ons bestuur naar u versturen.

Vriendelijke groet,
Freek Steeman

Op vrijdag 27 maart doen we mee aan de Grote Rekendag. Het thema van 2020 is: De Getallenfabriek. De kinderen onderzoeken op hun eigen niveau wat getallen zijn en wat je ermee kunt doen. 
We hebben maar 10 cijfers (0 t/m 9), maar daarmee kunnen we verder tellen dan het aantal atomen in het heelal…